Peuterspeelzaal Plus

Waarom een PeuterPlus groep?

De plusgroepen zijn voor kinderen van twee tot vier jaar, die opvallen in hun ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich anders dan andere kinderen, vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. De kinderen worden geobserveerd in verschillende situaties en gevolgd in hun ontwikkeling zodat een betrouwbaar beeld ontstaat van wat nodig is voor het kind.