petitie_SKOS.jpg

Petitie voor inzet groepshulp in plaats van beroepskracht

De inzet van een derde beroepskracht voor baby’s vanaf 2019, leidt tot onrust in de branche. ‘Is zoiets betaalbaar?’, vragen kinderopvangeigenaren zich af. Annelies Zoomers, directeur-bestuurder van SKOS Kinderopvang, denkt dat een groepshulp meer kan bijdragen aan kwaliteit dan een derde beroepskracht. Ze vraagt collega-ondernemers om haar lobby te steunen

Een derde beroepskracht voor baby's, dat kunnen we toch niet betalen? Het was ook voor Zoomers de eerste gedachte toen ze hoorde over deze IKK-maatregel 'Maar toen ik de argumenten voor deze regel bekeek, begon ik na te denken over welk effect er met deze maatregel beoogd wordt: Meer aandacht en minder stress voor baby's op de groep. Daar kan ik natuurlijk achter staan. Maar leidt de inzet van een derde kracht op de babygroep tot dit resultaat?' Zoomers denkt van niet.


Groepshulp
Net als bij veel andere kinderopvangorganisaties is er bij SKOS enkele jaren geleden bezuinigd op de groepshulp. Iemand die flesjes klaarmaakt, boodschappen opruimt, tafels en stoeltjes goed schoonmaakt, bedjes verschoont, de ruimte schoonveegt enzovoort. Pedagogisch medewerkers zijn deze taken er zelf weer bij gaan doen. Daar zit volgens Zoomers een probleem. 'De huishoudelijke taken gaan ten koste van de tijd die pm'ers met baby's kunnen besteden. De komst van een groepshulp zou zeer gewenst zijn zodat pm'ers hun handen weer vrij hebben voor baby's en het contact met ouders; oftewel hun primaire taken.'


Vaste gezichten
Het verbaast Zoomers dat de inzet van een derde beroepskracht volgens het Rijk alle problemen weg moet nemen. 'Ik zie ook nadelen. Behalve dat een derde kracht duur is, worden groepsruimtes niet groter. Ik denk dat drie pm'ers in een groepsruimte alleen maar stressverhogend werkt voor baby's. Ze zien nog meer gezichten, want met een derde kracht, komt er waarschijnlijk meer dan één extra gezicht bij. Dat is toch juist wat we niet meer willen?' In het voorstel van Zoomers wordt een groepshulp die fulltime werkt op meerdere groepen ingezet. Deze hulp houdt zich puur bezig met het huishouden en niet met de baby's. Pedagogisch medewerkers hebben zo meer tijd voor de kinderen.


Kosten
Een groepshulp (mbo-2 opgeleid) is daarnaast goedkoper dan een pedagogisch medewerker. Zoomers heeft alle kosten op een rij gezet, inclusief de 25 eurocent die voormalig minister Asscher heeft uitgetrokken om de loonkosten te compenseren. 'Als je ervan uitgaat dat de dagopvang 11 uur open is per dag en dat je maximaal 3 uur mag afwijken van de bkr, dan blijft er per dag 8 uur over voor de inzet van een derde babyleidster. Voor 5 dagen per week komt dat neer op een kracht van 40 uur per week (=fulltime). Asscher heeft 25 eurocent per uur vrijgemaakt voor de inzet van een derde beroepskracht. Dat betekent zo'n 22.000 euro op jaarbasis. Het bruto jaarsalaris van zo'n kracht varieert van 27.900 tot en met 38.200 euro per jaar. Daar komt nog voor 27 procent aan werkgeverslasten bij.' Deze berekening is de meest minimale variant om de kosten van een derde bevoegde babyleidster te berekenen. In de praktijk zal het zeker voorkomen dat er meer pm'ers ingezet moeten worden en de kosten hoger zullen zijn.


Werkplekken
Bereken je de inzet van een groepshulp, dan gaat het om hele andere bedragen. Zoomers: 'Denk aan een bruto salaris op jaarbasis tussen de 24.000 en 30.000 euro en dus lagere werkgeverslasten. Met het kwartje van Asscher kan een groepshulp tussen de 4,5 en 6 uur (afhankelijk van de exacte salarishoogte) bekostigd worden'. Als bijkomend voordeel noemt zij dat er voor deze groep een tekort is aan geschikte stage- en werkplekken. Zoomers stelt voor om een dergelijke groepshulp fulltime in te zetten als ondersteuning op meerdere groepen zodat iedereen ervan profiteert.


Steun
Na haar voorstel met enkele collega's te hebben besproken, heeft ze haar plan nog iets aangescherpt. De eerste reacties zijn positief. Zoomers zoekt nu steun voor haar lobby. 'Ik ben benieuwd of collega-ondernemers dit ook een goede oplossing vinden en ik nodig iedereen uit om met mij mee te denken. Uiteindelijk hoop ik gehoor te krijgen bij brancheorganisaties en de overheid te bereiken met mijn oproep. Volgens mij laat de huidige wetswijziging nog veel ruimte voor interpretatie en is dit het moment om inhoudelijk als branche een voorstel te doen.'

bron: kinderopvangtotaal https://www.kinderopvangtotaal.nl/lobby-voor-inzet-groepshulp-plaats-van-beroepskracht/