Tarieven Buitenschoolse Opvang

Tarieven 2018

U kiest: opvang met of zonder schoolvakanties
De SKOS biedt opvangpakketten met of zonder opvang in de schoolvakanties. U weet tenslotte zelf het beste of u naast de opvang in de schoolweken, bijna altijd, soms of geen opvang nodig heeft in de schoolvakanties. Dat kan financieel behoorlijk schelen. Ook houden we rekening met de tijden dat de scholen uit gaan. Dat is bijvoorbeeld anders op de Vrije School en op basisscholen met vijf-gelijke-schooldagen. Opvangpakket 1 is met opvang in de schoolvakanties, opvangpakket 2 is zonder opvang in de schoolvakanties.

BSO afname tussen 12.00/13.00-15.00 uur is vanaf januari 2018 mogelijk op BSO De Boeg/Boemerang op dinsdag, woensdag en vrijdag, op BSO De Boevenbende op woensdag en vrijdag en op BSO Boris Buitelaar op alle dagen. Het hoogste uurtarief wordt gehanteerd. Deze optie is alleen mogelijk bij pakket 2: BSO afname zonder vakantieopvang.

Voorschoolse opvang
Aan leerlingen van scholen die samenwerken met BSO Boris Buitelaar, BSO De Barracuda's, BSO De Boevenbende en de leerlingen van de Koningin Emmaschool wordt ook Voorschoolse opvang (VSO) aangeboden. Voorschoolse opvang wordt alleen aangeboden in combinatie met naschoolse opvang (behalve bij BSO De Boevenbende). De SKOS rekent 1,5 uur per keer. U betaalt voor de VSO €7,- per uur, en VSO is 1,5 uur dus per ochtend betaalt u €10,50 per kind per dag incl. ontbijt. Deze uren mogen ook bij de belastingdienst worden opgegeven. U ontvangt hier ook kinderopvangtoeslag voor.

Extra opvang
Heeft u een keer extra opvang nodig? Uw zoon of dochter is van harte welkom zo lang we binnen het maximale aantal kinderen per groep blijven. Daarom kunt u het beste vooraf bij het team van uw locatie vragen of er plek is. Voor een extra dag berekenen wij het basis uurtarief

Vakantieopvang
En wist u dat wij ook alleen vakantieopvang aanbieden? Dus heeft u de opvang tijdens de schoolweken anders geregeld, maar vindt u het niet prettig dat uw kind op studiedagen of in de vakantie hele dagen alleen thuis is, dan is vakantieopvang een goede oplossing. Onze BSO is een vertrouwde opvangplek met leuke activiteiten, waar uw kind bovendien vaak vriendjes en vriendinnetjes tegenkomt. Het uurtarief voor de vakantieopvang is €8,88 per uur

Tarieven BSO+ De Bikkels
BSO+ de Bikkels is onze BSO voor kinderen uit het speciaal onderwijs én kinderen uit het reguliere onderwijs die bloeien in een kleine en gestructureerde groep.

Handige extra services
- Warme maaltijd: € 4,80
- Kinderkapper: € 10 - € 12,50 per keer