Kwaliteit bij de SKOS

SKOS voldoet uiteraard aan de wettelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn aan kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk.

Daarnaast hebben we een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op alle wet- en regelgeving, waarin onze werkprocessen en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd. Het kwaliteitszorgsysteem zorgt ervoor dat de klant centraal staat, het pedagogisch handelen geborgd is, en er voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van de dienstverlening. Voor u betekent dit dat u er op kunt vertrouwen dat uw kind kwalitatief goede opvang geniet bij de SKOS. Naast de regelmatige GGD inspecties worden alle locaties jaarlijks geauditeerd door ons interne auditteam om te kijken of we nog steeds volgens ons kwaliteitssysteem werken en waar eventuele verbeterpunten liggen.