Harmonisatie

Wat is Harmonisatie?

De Nederlandse regering heeft zich tot doel gesteld om onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar af te stemmen. De verschillen tussen de peuterspeelzalen en kinderopvang zullen verdwijnen. Bekijk hier de informatie van de overheid.

Financiering

Een van de zaken die gaat veranderen is de financieringsstructuur. Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, gaat uiteindelijk dezelfde inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Hoe is het nu?

Op dit moment worden peuterspeelzalen gesubsidieerd door de gemeente. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage waarin de subsidie al verrekend is. Ouders kunnen nu geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van een peuterspeelzaal. Na harmonisatie per 1 januari 2018 kan dat in sommige gevallen wel.

Hoe is het straks?

Na de harmonisatie vallen alle peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen. Dit betekent dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, nu ook voor de peuterspeelzaal gebruik moeten gaan maken van deze regeling. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen wel gebruik maken van een subsidieregeling (zoals voorheen). Zij blijven een inkomensafhankelijke bijdrage betalen, waarin een subsidie van de gemeente al verrekend is. Voor ouders met een HaarlemPas verandert er niets.

Betalen

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen de volledige factuur aan de SKOS en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een ouderbijdrage, waarin de subsidie al verrekend is. Het jaarbedrag dat u voor de opvang betaalt gaan wij in 12 maanden incasseren in plaats van in 10,5 maand. De maandelijkse kosten worden hierdoor lager, maar komen wel iedere maand terug.