Voordelen van de SKOS op een rijtje

Peuters rennen, spelen en kletsen volop. Ze zoeken de vrijheid en leren ook dat er grenzen zijn.

Veilig en vertrouwd

In de peuterspeelzalen van de SKOS dagen we kinderen uit om te spelen. Met z'n allen liedjes zingen, spelen in de bouwhoek, puzzelen, taartjes bakken in de zandbak. De wereld van peuters groeit met de dag, er komen steeds nieuwe dingen bij die ze kunnen en willen. Tegelijkertijd hebben ze nog veel geborgenheid nodig. Even wegkruipen bij een vertrouwde volwassene als het te spannend wordt. De meeste peuters die bij ons komen zijn voor het eerst wat langer zonder hun ouders. Dan is het wel zo fijn als je in de peuterspeelzaal bekende gezichten ziet. Daarom werken we met hechte, kleine teams en vaste groepen.

VVE-Programma

Veel van onze peuterspeelzalen werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, kortweg VVE. VVE-programma's zijn afwisselend en uitdagend voor alle peuters. Maar er is meer: VVE zorgt er voor dat kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taal- en sociale ontwikkeling, dat ook krijgen.

De peuterspeelzalen van de SKOS werken met de VVE-programma's Puk & Ko en Piramide. De leidsters die op VVE-zalen werken, zijn allemaal getraind om het programma op de goede manier toe te kunnen passen, zodat de peuters op een ongedwongen manier spelenderwijs leren.