Complimenten & Klachten

Niet tevreden? Vertel het ons! Wel tevreden? Vertel het anderen.

Complimenten
In de tevredenheidsonderzoeken die we bij zowel de ouders als de kinderen afnemen staan veel positieve opmerkingen en complimenten. Die gaan vaak over de gezellige, huiselijke locaties en de afwisselende activiteiten. Veel ouders vertellen dat hun kind zich vertrouwd voelt bij ons. En we krijgen vooral veel leuke reacties over onze pedagogisch medewerkers. Daar zijn we natuurlijk trots op. Valt u iets op in de locatie van uw kind of in onze organisatie waar u blij van wordt? Dan horen we dat graag. Als klant kunt u uw waardering toevoegen in de daarvoor gemaakte tool, maar de lieve brieven, mooie kaarten en leuke tekeningen ontvangen we ook nog steeds graag!

Wat kan anders of beter?
Als u als ouder of als oudercommissie niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening, willen wij dat ook graag weten! Heeft u een opmerking of verbeterpunt over de opvang, dan vragen wij u dit eerst te melden op de locatie van uw kind. We vinden het prettig als u hiervoor het online verbeterformulier gebruikt. Het team ontvangt dit formulier automatisch via e-mail. U kunt het formulier ook downloaden, invullen en naar ons toesturen. Dat laatste doet u ook met een klacht over onze dienstverlening op het hoofdkantoor. De oudercommissie stuurt het formulier naar de leidinggevende van de locatie of naar het hoofdkantoor. Na ontvangst van het formulier wordt de interne procedure gevolgd.

Heeft de organisatie niet binnen 6 weken gereageerd of is de klacht niet binnen 6 weken naar tevredenheid afgehandeld, dan kan de klacht gemeld worden bij de onafhankelijke Klachtencommissie voor ouders: klachtencommissie@skos.nl Deze bestaat uit drie leden die niet rechtstreeks bij onze organisatie betrokken zijn, maar een adviserende rol hebben. U bereikt de commissie via e-mail: klachtencommissie@skos.nl

Bent u niet tevreden over het advies van deze klachtencommissie, dan kan men de klacht schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen melden (www.degeschillencommissie.nl). Dit kan binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht in eerste instantie is gemeld.

- Klachten kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de organisatie gemeld worden bij de Geschillencommissie.
- Wanneer de ouder/oudercommissie een klacht meldt bij de Geschillencommissie, dient de organisatie het bindend advies van de commissie te aanvaarden.
- Wanneer de organisatie een klacht meldt bij de Geschillencommissie, dient de ouder/oudercommissie binnen vijf weken schriftelijk te laten weten of hij akkoord gaat dat de organisatie de klacht bij de Geschillencommissie heeft gemeld en of hij het bindend advies van de Geschillencommissie zal aanvaarden. Doet de ouder/oudercommissie dat niet, dan kan de organisatie na deze vijf weken het geschil aanhangig maken bij de gewone rechter.
- Voor de behandeling door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd van € 25,- per melding. De organisatie betaalt tevens een behandelingstarief.

De Geschillencommissie geeft een bindend advies. Het reglement is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl.

Overigens, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie, kunnen ouders/oudercommissies, maar ook werkgevers, terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang voor onafhankelijke informatie en advies: info@klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900-1877.

GGD

De GGD verlangt dat iedere kinderopvangorganisatie jaarlijks een klachtenoverzicht publiceert. Wij doen dit in de vorm van een verslag over onze werkwijze en de resultaten.