Onze medewerkers

Wie zorgt er voor mijn kind

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is mensenwerk. U heeft dagelijks te maken met de pedagogisch medewerkers op de locaties, wat minder vaak met het clustermanager en waarschijnlijk maar een enkele keer met onze medewerkers op kantoor. We hopen dat u bij ieder contact merkt dat we u graag zien, horen en wanneer nodig helpen.

Op al onze locaties worden de kinderen opgevangen door goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. De pedagogisch medewerkers hebben kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau. Daarnaast geven we graag voor kortere of langere tijd de ruimte aan stagiairs, zodat zij praktijkervaring op kunnen doen. Zij staan echter altijd als extra paar handen op de groep.

De SKOS steekt bewust tijd en geld in scholing van de medewerkers. Er is werkbegeleiding door de leidinggevenden, praktijkopdrachten op de werkvloer en er zijn verplichte, jaarlijks terugkerende cursussen, zoals bijvoorbeeld EHBO voor kinderen.

Toewijding en creativiteit
Waar we echter vooral van genieten is de toewijding en creativiteit van onze mensen. Iedere dag zetten zij zich volop in om uw kind een fijne tijd te bezorgen in een prettige, vertrouwde en veilige omgeving. Veel van onze medewerkers brengen naast hun diploma ook nog extra talenten mee. Ze kunnen bijvoorbeeld goed schilderen, dansen, toneelspelen, koken en nog veel meer. Ze zetten deze talenten graag in tijdens de verschillende activiteiten op de locaties.

De SKOS invalpool
Ook onze medewerkers zijn wel eens vrij, ziek of hebben een training waardoor ze afwezig zijn. Hun plaats wordt opgevuld door een gediplomeerde invalkracht uit onze eigen invalpool. Het grote voordeel van deze invalpool is dat de mensen goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen bij de SKOS. Ook proberen we hen zoveel mogelijk in te zetten op dezelfde locaties, zodat ze de plek, de mensen én de kinderen zo goed mogelijk leren kennen.