Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden voor de Kinderopvang van toepassing.

Daarnaast zijn voor de dienstverlening op onze kinderdagverblijven en buitenschoolse de Leveringsvoorwaarden van de Stichting Kinderopvang Spaarne van toepassing.

Voor de dienstverlening op de peuterspeelzalen is het Reglement Peuterspeelzalen van toepassing.