Wie zijn wij

Voor ouders

De SKOS is een zelfbewuste, maatschappelijk betrokken organisatie die kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verzorgt in Haarlem en Spaarndam. Wij willen eraan bijdragen dat ieder kind dat bij ons komt goed toegerust op ontdekkingsreis gaat naar een zelfstandig bestaan.

We doen dit door voor kinderen te zorgen in een omgeving waarin ze zich gerespecteerd, geborgen en veilig voelen. De SKOS draagt ook bij aan de opvoeding. We ondersteunen kinderen om zich in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. En we leren ze rekening houden met de grenzen van de groep.

SKOS. Samen groot worden.
Met deze slogan geven we aan waar wij als organisatie voor staan. We vinden kinderopvang een waardevolle toevoeging in de ontwikkeling van het kind. In onze visie speelt bij het opgroeien de groep een belangrijke rol. 'Samen groot worden' komt ook terug in hoe we tegen ons werk aankijken en wat we betekenen voor kinderen. In de manier waarop we met ouders, het onderwijs en elkaar willen omgaan.