Mijn SKOS – login voor ouders

Betaalbare kinderopvang en peuterspeelzalen in Haarlem en Spaarndam!

- Al 20 jaar hét kinderopvangadres in Haarlem en Spaarndam
- 7 kinderdagverblijven, 10 BSO's en 28 peuterspeelzalen bij u in de buurt
- Prijsbewust: kinderdagverblijf vanaf slechts € 6,70 per uur
- Kwaliteit gegarandeerd: een solide kwaliteitszorgsysteem met structurele audits
- Horizontale opvang: kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep
- Extra aandacht voor goede voeding en het milieu